Admin

Plná moc


PLNÁ  MOC

Pan/paní/__________ _________________________________nar.:__________,

bytem_____________________________________
zmocňuji:
pana(paní) __________________________________________ nar.: __________,

bytem ____________________________________
aby mne, jakožto člena družstva AGRO DRUŽSTVA Načeradec, IČ: 47048042, se sídlem Pravonínská 293, 257 08 Načeradec, zastupoval při jednání na členské schůzi tohoto družstva konané dne 19 .4.2024 od  15.00 hodin v 1. patře hasičské zbrojnice Načeradec, a to v rozsahu všech práv, jež mi jako členu přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

 

V___________________ dne _____________                 
             
   
Přijímám zmocnění:            ____________________           ____________________
                                                       zmocněnec                                 zmocnitel

Kontakt

AGRO DRUŽSTVO Načeradec

Pravonínská 293

257 08 Načeradec


IČO: 47048042

DIČ: CZ47048042